Category: Projekti

Projekti

SKUDRAS URDAS GUDRĀ MĀJA

Rūķīšu grupas bērni kopīgi ar skolotājām iesaistījās ZAAO organizētajā konkursā „Skudras Urdas gudrā māja”. Šī konkursa ietvaros mums bija jāveic vairāki uzdevumi. Mēs veicām izpēti – kādas mājas ir

Projekti

WASTE ART

Esam lepni, jo 3.PII ir uzņemta projektā “WasteArt”, kas nozīmē atkritumu otrreizējā izmantošana mākslā. Ar šī projekta palīdzību bērni gūs izpratni par atkritumu šķirošanu, kāpēc

Projekti

PROJEKTS “PUTNU DRAUGS”

Bitīšu grupa, sadarbībā ar vecākiem ir iesaistījusies igauņu firmas SIA “EUGESTA un PARTNERI” un  firmas Balsnack organizētajā projektā “PUTNU DRAUGS”. Tā mērķis ir aizraujošā veidā parādīt

Projekti

AKCIJA “CIK ILGĀ LAIKĀ IZAUG TAVI SALĀTI”

Marta mēnesī Bitīšu grupa piedalās vides izglītības projekta SIA “ZAAO” organizētajā  akcijā “Cik ilgā laikā izaug Tavi salāti”. Projekta mērķis ir veicināt bērnu izpratni par pārtikas ceļu –

Projekti

Projekts “Kustini prātu”

2020./2021. mācību gadā sagatavošanas grupas bērni, sadarbībā ar citiem Latvijas bērnudārziem, īstenoja e-twinning projektu “Kustini prātu”. Projekts ir beidzies un ikvienam ir iespēja spēlēt kādu

Skip to content