Pienenītes

4. grupa
Informācija

Bērnu vecums

5 - 6 gadi

Skolotājas:

Skolotāju palīgs:

Skolotāja

Evelīna Līna Brieze

Skolotāja

Diāna Pastare

Skolotāja palīgs

Ilze Brūvere

JANVĀRIS - "CIETS VAI MĪKSTS"

Šajā mēnesī caur eksperimentiem un radošām aktivitātēm mācījāmies izprast, ar kādām piecām maņām mēs sajūtam pasauli. Mēneša sākumā sarīkojām ‘’prāta vētru’’, kurā bērni dalījās savos viedokļos – kas ir ciets un kas mīksts, kā arī par to, ko bērni gribētu uzzināt par cietām un mīkstām lietām. Un tad sākās mūsu radošais process visa mēneša garumā. Vispirms izveidojām plakātu “Dod 5”- piecu maņu plauksta- dzirde, redze, oža, garša, tauste- pēc šī plāna mācījāmies sajust un pastāstīt par dažādiem priekšmetiem. Visu mēnesi mums bija maiss ar dažādām lietām. Tā saturs ik nedēļu mainījās, lai bērni varētu pētīt, taustīt, raksturot un salīdzināt mīkstus un cietus priekšmetus. Mācījāmies arī izprast ūdens īpašības, tā nozīmi cilvēka dzīvē.

Pirmajā nedēļā veicām eksperimentus, lai noskaidrotu, vai ūdeni var attīrīt (filtrējām to), un ar gremdēšanas paņēmienu noskaidrojām, ka ūdens ir smagāks par gaisu.

Otrajā nedēļā pēc bērnu iniciatīvas veicām eksperimentu, lai noskaidrotu, kas atrodas flomastera iekšienē. Bērni taustīja, smaržoja, izteica minējumus, saskaitīja visas daļas, lika tās ūdenī. Atklājās, ka iekšā ir mīksts serdenis, kas iekrāso ūdeni. Grupas telpā darbojāmies ar īstu sniegu. Bērni to taustīja, veidoja  bumbas, krāsoja sniegu ar guašas krāsām un vēroja, kā krāsas mainās, tās sajaucot, piemēram, sarkans+dzeltens=oranžs. Dienas gaitā vēroja, kas notiek ar nokrāsoto sniegu istabas temperatūrā – cik ātri tas kūst, kāds paliek ūdens. Šajā nedēļā bērni radīja arī mākslīgo sniegu no pārtikas sodas un skūšanās putām. Bērni darbošanās procesā stāstīja par sajūtām, kas rodas, mācījās nebaidīties no nezināmā, eksperimentēt ar formu un iespēju dažādību, veidojot no šī “sniega” visu, kas ienāca prātā, izmantojot grupā pieejamos priekšmetus, lai veidotu formiņas. Ar prieku un azartu izbaudīja visas iespējas, tādejādi attīstot roku un pirstu sīko motoriku, domāšanu, drosmi un sadarbības prasmes. Šajā nedēļā matemātikas mācību jomā bērniem tika doti arī uzdevumi ar skaitļiem un cipariem- atrast noteiktajam skaitam atbilstošu ciparu, vingrinājāmies orientēties plaknē- atrast labo, kreiso pusi, centru, uz augšu, uz leju, pa labi, pa kreisi. Šomēnes grupā ir parādījies 3 krāsu luksofors ar 3 veidu emocijām. Sākumā bērni izteica savas domas un minējumus, kas tas ir un kam paredzēts. Noskaidrojās, ka turpmāk mēs mācīsimies novērtēt savu paveikto darbu, piespraužot knaģi pie kādas no krāsām: zaļš- viss izdevās, esmu priecīgs par paveikto; dzeltens- ir labi, bet varēju izdarīt labāk; sarkans- es vēl mācīšos, šoreiz neizdevās tik labi.

Trešajā nedēļā Tehnoloģiju mācību jomā bērni mācījās tīt paša izvēlētu dziju ap kartonu, turpinot apgūt mezgla siešanas prasmi un griezt dzijas pavedienus, izveidojot mīkstu dzijas bumbuli. Rosinājām bērnus izdomāt, kas tas ir, un dot tam vārdu. Mākslas jomā uz zīmēšanas papīra rīvējām dažādus krītiņus un gludinājām tos starp papīra daļām, līdz krītiņi izkusa. Bērni priecājās par rezultātu. Vēlāk no šī krāsainā papīra tika darinātas skaistas gleznas. Valodas jomā vingrinājāmies saklausīt vārdos skaņu S, izlikt burtu no kastaņiem. Lai nostiprinātu zināšanas par burta S rakstību, tika dots uzdevums vingrinājumu lapā – apvilkt divus riņķus vienu zem otra, virsējam labajā malā, apakšējam kreisajā malā iezīmēt punktu, savienot riņķus, velkot līniju no augšējā punkta līdz apakšējam punktam.

Ceturtajā nedēļā Veicām eksperimentu, kurā iesaistītas visas 5 maņas – gatavojām apaļmaizītes no rauga mīklas. Bija daudz emociju gatavojot apaļmaizītes- no saviebtām sejām smaržojot un garšojot raugu, līdz sajūsmas saucieniem mīcot mīklu, un apmierinātai čāpstināšanai, apēdot maizīti! Vēl veidojām burtu medaljonus no sāls mīklas, iegravējot medaljonā sava vārda pirmo burtu. Valodas jomā vingrināmies saklausīt vārdos skaņu C, pašiem atrast vārdus ar šo skaņu, kā arī vingrinājāmies rakstīt burtu C. Matemātikas mācību jomā praktiskā darbībā nostiprinājām prasmi par cipara 5 pareizrakstību un skaitļa 5 sastāvu. Visu mēnesi spēlējām dažādas rotaļas visu maņu attīstīšanai, sadarbības veicināšanai un draudzīgai atmosfērai grupā. Ik nedēļu rīkojām kustību aktivitāšu dienu koordinācijas, veiklības, atjautības un sadarbības prasmju attīstīšanai- kopīgi izveidojām labirintus grupas telpā, un bērniem bija iespēja iet pa virvi, rāpot, līst zem krēsliem, galdiem, lekt, noturēt līdzsvaru, ripināt bumbu cauri šķēršļiem u.tml. Kamēr ziema mūs bagātīgi lutina, arī ārā daudz darbojāmies ar sniegu – bērni vēla sniegavīrus, kala ledu un vēroja tā formu, ar lāpstām raka tuneļus, veidoja sniega kalnus un vizināja viens otru ragavās, gūstot pozitīvas emocijas.

Mēs priecājamies, ka šomēnes mums sekmīgi izdevās īstenot plānotos uzdevumus par pasaules sajušanu caur maņām. Un vislielākais gandarījums ir bērnu apmierinātās sejas, veicot piedāvātās vai pašu izdomātās aktivitātes! Lasīt vairāk