Mārītes

1. grupa
Informācija

Bērnu vecums

2 - 3 gadi

Skolotājas:

Skolotāju palīgi:

Skolotāja

Zanda Priedīte

Skolotāja

Marta Karele

Skolotāju palīgs

Liene Sokolova

Skolotāju palīgs

Ilona Treija