Mārītes

1. grupa
Informācija

Bērnu vecums

1,5-2 gadi

Skolotājas:

Skolotāja palīgs:

Skolotāja

Laila Kauliņa

Skolotāja

Sindija Čaika

Skolotāja palīgs

Skaidrīte Sprudzāne