Pūcītes

10. grupa
Informācija

Bērnu vecums

6 - 7 gadi

Skolotāja:

Skolotāja palīgs:

Skolotāja

Inga Bērziņa

Skolotāja

Daiga Ozoliņa

Skolotāja palīgs

Lolita Silgale