Pūcītes

10. grupa
Informācija

Bērnu vecums

5 - 6 gadi

Skolotāja:

Skolotājas palīgs:

Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs:

Skolotāja

Inga Bērziņa

Skolotājas palīgs

Daiga Ozoliņa

Bernu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs

Lolita Silgale