Rūķīši

8. grupa
Informācija

Bērnu vecums

6 - 7 gadi

Skolotājas:

Skolotāja palīgs:

Skolotāja

Dace Vaido

Skolotāja

Margita Urbanoviča

Skolotāja palīgs

Modrīte Pupure