Rūķīši

8. grupa
Informācija

Bērnu vecums

5 - 6 gadi

Skolotājas:

Skolotāju palīgs:

Skolotāja

Dace Vaido

Skolotāja

Margita Urbanoviča

Skolotāju palīgs

Modrīte Pupure