Bitītes

2. grupa
Informācija

Bērnu vecums

3 - 4 gadi

Skolotājas:

Skolotāju palīgs:

Skolotāja

Zanda Priedīte

Skolotāja

Marta Karele

Skolotāja palīgs

Jeļena Sokolova

SEPTEMBRIS

1.septembrī atnākot uz bērnudārzu, bērnus sagaidīja rūķis un grupas skolotājas. Septembris iesākās ar pārmaiņām – iepazināmies ar grupas jauno vidi un atmosfēru. Bērni iepazinās ar jaunajām skolotājām, skolotāju palīgu un meitenīti, kura pievienojās Bitīšu saimei no citas grupiņas. Septembra mēneša lielāko daļu mācījāmies aprast ar pārmaiņām. Izveidojām savas grupas noteikumus. Bērni paši izvēlējās stūrīti, kurā novietot noteikumus. Mācāmies ievērot šos noteikumus ikdienā. Apgūstam prasmi lietot galda piederumus. Mācāmies paši ģērbties. Septembra izskaņā pie bērnudārza norisinājās Miķeļdienas izstāde. Paldies visiem, kuri iesaistījās izstādes tapšanā. Par krāšņo izstādi saņēmām balvā meloni no rūķa Rūda dārza. To mūsu saime vienbalsīgi novērtēja – garšīgi!

Šeit piedāvājam ieskatīties fotogalerijā, par to, kā mums visiem ir gājis septembrī… Lasīt vairāk

OKTOBRIS

Putras nedēļā ēdām dažādas putras, priecājāmies par to noformējumiem, paši līmējām putru un rotājām. Runājām, par kādiem pārtikas produktiem zobiņi priecājas, bet par kādiem bēdājas. Pētījām ziepes, spriedām, kāpēc jāmazgā rokas. Dziedājam zobu un roku mazgāšanas dziesmas, un pārliecinājāmies, ka darām to pareizi… Lasīt vairāk

NOVEMBRIS

Cēsis – mana pilsēta, kurā es dzīvoju. Pēta Latvijas karti un savas pilsētas – Cēsis atrašanās vietu tajā. Aplicē vārdu CĒSIS.  Pastaiga uz pils parku, uz Maija parku, uz Cēsu pils parku, uz veselības taku.

 • Dabas vērojums, fotografēšanās pie pilsētas nosaukuma Cēsis.
 • Dzied dziesmu ar kustībām “Saucam kopā Cēsis.” Mācās saklausīt dziesmā vārdu Cēsis.
 • Aplikācija melns un balts gulbis. Kopīga aplikācija ” Veselības taka.”
 • No tukšām kartona kastēm ceļ torni.
 • Latvija – mana valsts. Pēta Latvijas karti. Latvijai nozīmīgi svētki novembrī: Mārtiņdiena – 10. novembrī, Lāčplēša diena – 11.novembrī, Latvijas dzimšanas diena – 18. novembrī.
 • Mārtiņdienas svinības grupā. Mārtiņdienas tautasdziesma ar kustībām, rotaļa ” Ādamam bij’ septiņi dēli”, tradīcijas. Mīklu minēšana. Aplikācija Mārtiņdienas gailis. Mārtiņdienas masku izgatavošana.
 • Latvijas Valsts himna. Saruna par tās nozīmību. Uzvedība himnas atskaņošanas laikā.
 • Gatavo Lāčplēša cepuri no papīra. Lāčplēša dienas svinības. Kas ir Lāčplēša diena? Lāčplēša dienas stafetes.
 • Piedalās Latvijas dzimšanas dienas lukturu izstādes iekārtošanā bērnudārza teritorijā.
 • Latvijai 103. Latvijas karogs. Animācijas filma “Karoga stāsts.”. Dziesma ” Mana Latvija”
 • Aplicē burtus Latvija, Latvijas karogu. No papīra gatavo telpisku sveci par godu Latvijas dzimšanas dienai.
 • Cepuma kūkas izgatavošana un rotāšana.
 • Sarunas par to, kā tika atzīmēti Latvijas valsts svētki katram savā ģimenes lokā.
 • Prieks par pirmo sniegu.Veļ sniega pikas. Kopā taisa sniegavīru.
 • Latviešu tautas ornamenti, to nosaukumi. Ornamentu asociācijas. Ornamenti ar kustībām. Ornamenti mūsu apģērbā. Latviešu ornamentu izlikšana ar kociņiem. Laimas zīme. Tautasdziesma ar kustībām par Laimiņu… Lasīt vairāk

DECEMBRIS

Bitītes sprieda un runāja par to, kas ir vajadzīgs, lai sagatavotos Ziemassvētkiem. Mēneša laikā arī cītīgi pildījām visus šos uzdevumus – rotājām grupu, gatavojām eglīšu rotājumus, rotājām eglīti grupā un ārā, gatavojām dāvanas ģimenei – sniega bumbas, mācījāmies dziesmas, dejas un rotaļas, lasījām dažādas pasakas par Ziemassvētkiem un ziemu, cepām piparkūkas. Pildījām Adventes kalendāra uzdevumus. Pildot šos svarīgos darbiņus, kā jau īsti svētku rūķi, likām galvā rūķu cepures. Svinējām grupiņā Ziemassvētkus. Sagaidījām svētku vecīti. Visa mēneša garumā grupas telpā dažādās vietās parādījās rūķi, kuri vēroja mūsu darbošanos. Kā arī no sirds izbaudījām ziemas āra priekus…Lasīt vairāk

JANVĀRIS

Janvāris Bitīšu grupā bija veltīts meža dzīvniekiem. Sarunas par to, kādi ir Latvijā sastopami meža dzīvnieki? Bērni cenšas nosaukt, to ko zin, kā piemēram. lācis, zaķis, vilks, ezis, āpsis, lapsa, vāvere, lūsis, sesks, stirna, alnis, bebrs.

Pasakas ” Zeltmatīte un trīs lāči.” izspēlēšana, iejūtoties tēlā un atdarinot pasakā dzirdēto.

Otro nedēļu veltījām sarunām, par to, kā sasildīties? Kāds katram kažoks? Skatījāmies daudz dažādas mācību filmas par meža dzīvniekiem.

Trešo nedēļu veltījām meža dzīvnieku mājām un ziemas miegam. Dziesma “Zaķēns mežā ezi sauc” ar teatralizētiem elementiem. Pārrunas par dziesmā dzirdēto. Daudz dažādu radošu darbu veikšanai palīgā ņēmām plastalīnu.

Pēdējā nedēļā pievērsām uzmanību dzīvnieku pēdu nospiedumiem sniegā. Ar bērniem, ņemot palīgā guaša krāsas, veidojām savu pēdu nospiedumus. Vai, kas tas bija par piedzīvojumu bērniem, acis mirdzēja un šaudījās no priekiem. Saruna par dzīvnieku pēdām, vizualizācija. Atrodi atbilstošo pēdu.

Darba lapas “Iezīmē pēdu celiņus katru savā krāsā”, “Izstaigā ar pirkstiem pēdu takas”. Skaņu pasaka ar bērnu piedalīšanos – S.Rēdmane ” Kā lācis ziemas vidū pamodās”. Pēdu taka – sajūtu pēdas… Lasīt vairāk

FEBRUĀRIS

Pirmajā nedēļā ar bērniem centāmies noskaidrot, no kā gatavo sveces? Sveču tīšana. Aplicējām sveci. Gleznojām ar svecēm. Gleznojām ar plastilīnu sveci. Drošība, darbojoties ar svecēm. Pasakas, dzejoļi, dziesmas par svecēm. O.Vācietis “Svečošanās.” Praktiskā darbībā caur maņām noskaidrojām, kāda ir vaska šūnu plāksne – dzeltena, smaržīga, rievaina, mīksta… Veidojām vaska sveci, dakti novietojot plāksnes malā, pēc tam plāksni saritinot.

Otrā nedēļa bija veltīta Meteņdienai. Meteņdienas gājiena dziesma. Sakām milzīgu paldies grupas vecākiem, kuri mājās kopā ar bērniem izgatavoja mūzikas instrumentus. Pastāsta par savu izgatavoto mūzikas instrumentu. Demonstrē.

Trešā nedēļa bija veltīta draudzībai. Pārrunājām, kā raksturot labu vai sliktu rīcību. Rotaļa “Es ar savu draudziņu”. Komplimenti un labie vārdi. Draudzības un mīlestības simbols – sirsniņa. Kas ir draugs? Kāpēc vajadzīgs draugs? Ko nozīmē draudzīgi dzīvot? Kas ir tavs labākais draugs? Ko jūs kopā ar savu draugu dariet? Kāds ir draudzības simbols? Kāds draugs esmu es? Izgatavojām nelielu kartiņu, zīmējumu u.c. vienam vai vairākiem draugiem. Uzzīmējām zīmējumu “Es un mans draugs”. Pastāstīt pēc tam visiem bērniem. Izgatavot papīra “draudzības rokassprādzi“ sev un draugam, kuru varēs aplikt pēc tam ap roku savam draugam. Palūdzām grupiņas vecākiem, lai atsūta sava mājdzīvnieka bildi. Mani draugi mājdzīvnieki. Pastāstīja grupiņā par savu mājdzīvnieku.

Ceturtā nedēļa tika veltīta sarunām par ugunsdrošību. Dažādas pasakas saistībā ar uguni. “Guntiņa un uguntiņa” – kā rīkoties ar sērkociņiem? “Pičuka raķetes” – pirotehnika un uguns laternas. “Nepatīkamais pārsteigums” – darbošanās ar gludekli. “Notikums mežā” – ugunskurs… Lasīt vairāk