Taurenīši

3. grupa
Informācija

Bērnu vecums

5 - 6 gadi

Skolotājas:

Skolotāja palīgs:

Skolotāja

Agita Sirmača

Skolotāja

Dagnija Šķēle

Skolotāja palīgs

Ina Beriņa