Taurenīši

3. grupa
Informācija

Bērnu vecums

6 -7 gadi

Skolotājas:

Skolotāju palīgs:

Skolotāja

Agita Sirmača

Skolotāja

Diāna Pastare

Skolotāju palīgs

Ina Beriņa