WASTE ART

Esam lepni, jo 3.PII ir uzņemta projektā “WasteArt”, kas nozīmē atkritumu otrreizējā izmantošana mākslā. Ar šī projekta palīdzību bērni gūs izpratni par atkritumu šķirošanu, kāpēc tie jāšķiro. Projekta norise: līdz maijam pedagogi kopā ar bērniem veic atkritumu auditu un uzskaiti un izstrādā rīcības plānu, lai samazinātu atkritumu daudzumu ikdienā. Ar jauno mācību gadu, 2019.gada septembri, rīcības plāna ieviešana, darbošanās.

Kāpēc šāds projekts? Jo atkritumu kalni palielinās, dzīvnieki un pasaule no tā cieš. Mēs, cilvēki, varam padarīt vidi tīrāku un zaļāku. Latvija var, cilvēki var! 

Projekta aktivitātes – ATKRITUMU ŠĶIROŠANA UN SVĒRŠANA.

Skip to content