Pie mums ciemojas gudrā skudra Urda

Šodien pie mūsu iestādes lielākajiem bērniem ciemos bija ieradusies skudra Urda ar izbraukuma mācību programmu “Skudra Urda domā, meklē un atklāj”.

Skudra Urda ir SIA “ZAAO” Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” vides izglītības talismans.

Skudra Urda atraktīvā, bērniem saistošā un vecumam atbilstošā veidā palīdz veidot pratību pamatus atkritumu apsaimniekošanā tajā skaitā to neradīšanā, attīstot kritisko domāšanu, sadarbības prasmes, spēju paust savu viedokli, kā arī iesaistīties un apgūt praktiskus darbus.

Sakām paldies skudrai Urdai par jauniegūtajām zināšanām un aizraujošajām rotaļnodarbībām!

Gaidīsim ciemos arī nākošgad!

Skip to content