Drošība ir vērtība, ko stādām pirmajā vietā!

Zināšanas un vecumam atbilstoša informācija palīdz bērnam attīstīt spēju pateikt “nē”, atrast cilvēkus pie kā vērsties pēc palīdzības un uzticēties ikdienā, prast ieklausīties sava ķermeņa sajūtās un reakcijā.

Centra “Dardedze” izstrādātās “Džimbas” drošības programmas ietvaros mūsu bērnudārziņā aktīvi darbojas divi  aģenti – grupiņas “Rūķīši” pirmsskolas izglītības skolotāja Margita un vadītājas vietniece izglītības jomā Olita.

Džimbas drošības programmas mērķis ir attīstīt bērna spēju atpazīt nedrošas situācijas, lai pēc iespējas mazinātu vardarbības pret bērnu riskus.

Ieskaties foto galerijā, kā Džimbas programmas šī mācību gada noslēguma nodarbībā veicās mūsu grupiņas “Pūcītes” bērniem ŠEIT.

Foto skolotāja Inga Bērziņa.

Skip to content