Vienpadsmit mūsu pedagoģiskie darbinieki godināti ar Cēsu novada Izglītības pārvaldes pateicībām un atzinības rakstiem

Šodien, 25. augustā, Cēsu novada ikgadējā pedagogu konferencē vienpadsmit mūsu pedagoģiskajiem darbiniekiem tika pasniegtas Cēsu novada Izglītības pārvaldes pateicības un atzinības raksti.

Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus saņēma:

pirmsskolas izglītības skolotājas Margita Urbanoviča un Dace Vaido par ilggadīgu, profesionālu, prasmīgu un mērķtiecīgu darbu, izkopjot bērnu radošumu un talantus, veiksmīgi piedaloties projektos un konkursos,

pirmsskolas izglītības skolotāja Inga Bērziņa par profesionalitāti, radošu pieeju un mūsdienīgu redzējumu mācību satura īstenošanā un iestādes tēla popularizēšanā,

pirmsskolas izglītības skolotāja Daira Upīte par ilggadēju profesionālo darbu un latviskās dzīvesziņas kopšanu un iedzīvināšanu pirmsskolas izglītības programmas īstenošanā,

pirmsskolas izglītības skolotājas Anda Jakovele un Lauma Daugiša par ilggadēju, atbildīgu, nozīmīgu ieguldījumu kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanā, kompetenču pieeju mācību satura īstenošanā,

logopēdes Ilva Līce un Dace Vītiņa par mērķtiecīgu, kvalitatīvu un profesionālu ieguldījumu lasīšanas ieradumu veicināšanā un sadarbību ar pedagogiem lasītprasmes attīstīšanā,

vadītājas vietniece izglītības jomā Olita Āre par ilggadīgu, profesionālu, prasmīgu un mērķtiecīgu darbu, ieviešot kompetenču pieeju mācību satura īstenošanā iestādē.

Izglītības pārvaldes Pateicības saņēma:

pirmsskolas izglītības skolotāja Sintija Indrika-Stalaža par aktīvu līdzdalību iestādes tēla popularizēšanā, izmantojot digitālās tehnoloģijas,

mūzikas skolotāja Aija Pēlmane par ieguldīto darbu izglītojamo muzikālo spēju un izaugsmes veicināšanā.

Sveicam un lepojamies!

Skip to content