Pašiem savi Deju svētki!

Tuvojoties mācību gada noslēgumam, allaž vēlamies atskatīties uz paveikto un apgūto.

Mūsu bērni, sākot no 2. vecumposma, reizi nedēļā apgūst deju soļus īpašās ritmikas nodarbībās, ko vada mūsu brīnišķīgā skolotāja Sanita.

Mums ļoti patīk dejot!

Šodien uz koncertu “Nāc dejot!” aicinājām vecākus, vecvecākus, māsas un brāļus!

Katra grupiņa priecēja klātesošos ar oriģinālām dejām.

Īpašu svētku sajūtu radīja kopdejas, kurās, gluži kā īstos Dziesmu un Deju svētkos, bērni veidoja  jau savu deju rakstu.

Sajūtas vērojot koncertu bija tik īpašas!  Pašiem savi Deju svētki!

Esam droši, ka mūsu bērni turpinās mūsu dzimtenei tik nozīmīgo kultūrtradīciju – deju!

Paldies visiem, kas bija kopā ar mums šajā skaistajā koncertā!

Un jā, uzzinājis par šiem īpašajiem deju svētkiem, pie mums ieradās arī viesis no Stokholamas – Karlsons!

Mazliet foto mirkļu nelielam ieskatam šeit!

Skip to content