Aizvadīta vecvecāku pēcpusdiena grupiņā “Pelītes”

Mūsu bērnudārziņā ir kāda mīļa un ļoti sirsnīga tradīcija -aicināt ciemos vecvecākus, lai tuvāk iepazītu mūsu bērnudārza ikdienu un nodotos kopīgām aktivitātēm.

7. februāra pēcpusdienā savus mīļos vecvecākus ciemos sagaidīja grupiņas “Pelītes” bērni.

Kā jau īsti saimnieki “pelēni” saviem mīļajiem ciemiņiem gan  laipni izrādīja savas grupas telpas, gan iepazīstināja ar skaistajiem grupas rotājumiem.

Uz pasākuma atklāšanu grupā ciemojās arī mūzikas skolotāja Indra, lai palīdzētu “pelēniem” pieskandināt grupiņu. Bērni kopā ar vecvecākiem dziedāja un dejoja, izspēlēja latviešu tautas rotaļu “Gribam zināt”, D. Robules rotaļu “Pirkstu skaitīšana” un igauņu tautas rotaļu “Man tā patīk pietupties!”.

Pēcpusdienas turpinājumā vecvecāki kopā ar mazbērniem tina vaska sveces un izšuva cimdu un zeķu musturus.

Noslēgumā visi kopā aplūkojām Ķīnas projektam veidoto izstādi.

Ieskaties skaistajos pasākuma foto mirkļos Šeit!

Skip to content