Sveicam Rēziju Azaci ar augsto žūrijas novērtējumu Venden zīmējumu konkursā

Lai vērstu uzmanību uz pastāvošo ūdens resursu krīzi pasaulē un veicinātu sabiedrības izpratni par nepieciešamību situāciju steidzami uzlabot, kompānija “Venden” pasludināja martu par ūdens mēnesi un aicinājām piedalīties bērnus 2023. gada zīmējumu konkursā “Ūdens mūsu pasaulē”.

Pavisam konkursā piedalījās bvērni no 332 pirmsskolas izglītības iestādēm un izglītības iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, no visas Latvijas, kopā iesūtot 4062 zīmējumus.

No mūsu iestādes savus zīmējumus konkursam bija iesūtījuši grupiņas “Rūķīši” bērni.

Esam lepni, ka žūrija piešķīrusi augsto 5. vietu Rēzijai Azacei. Sveicam un lepojamies!

Rēzijas darbiņa nosaukums – “Pie jūras saulainā dienā”.

Par Rēzijas darbiņu žūrija raksta:

“Ļoti dzīvespriecīgs un vitāls darbs. Priekšplānā – ūdens. Jūra kā prieka un veldzēšanās avots kontrastē ar saules svelmi un košumu fonā. Priecīgās cilvēku figūriņas dod skaidru vēstījumu, kādu baudu mums sniedz ūdens karstajās dienās. Darbā ir bērna vecumam atbilstoša stilizācija cilvēku figūrās un ļoti vitāls, ekspresīvs krāsu salikums – saules un ūdens pretnostatījumā. Darbs izstaro pozitīvas emocijas.”

Dāvanās no konkursa organizatoriem autore saņems:
– pateicības rakstu par māksliniecisko izpildījumu;
– dāvanas zīmējuma autorei no VENDEN;
– balva zīmējuma autorei no ADVENTICA.
Balva pirmsskolas iestādei: līdz 100 € sporta inventāra papildināšanai vai mācību procesam nepieciešamajiem materiāliem.

Novēlam Rēzijai arī turpmāk izcilus panākumus!

Paldies vecākiem!

Paldies visiem grupiņas “Rūķīši” bērniem par dalību konkursā un iestādes vārda spodrināšanu!

Īpašs paldies grupiņas “Rūķīši” skolotājām Margitai un Dacei, skolotāja palīgam Modrītei par lielo ieguldījumu darbā ar bērniem, par dalību konkursā!

Paldies kompānijai “Venden” par konkursa organizēšanu un bērnu motivēšanu!

Skip to content