Lai mūsu mīļās Cēsis svētkos top vēl skaistākas!

Gatavojoties mūsu pilsētas 818. dzimšanas dienai, esam izgatavojuši vairāk nekā 100 karodziņus, lai svētkos mūsu Cēsis top vēl krāšņākas un skaistākas!

Krāsainos karodziņus rotā gan mūsu bērnu zīmējumi un vēlējumi, gan bērnudārza un grupiņu nosaukumi un simboli!

Karodziņi tapa gan darbojoties bērniem kopā ar skolotājām grupiņās, gan vecāku pēcpusdienās, kad karodziņi tika rotāti kopdarbā ar vecākiem!

Mīlam mūsu skaisto pilsētu! Un ļoti gaidām brīdi, kad mūsu karodziņi lepni un krāšņi pacelsies krāsainās virtenēs līdz Rīgas ielas namu jumtiem!

Daži foto mirkļi skatāmi šeit!

Skip to content