Kas gaidāms februārī mūsu bērnudārzā?

Darbīgā un radošā gaisotnē esam aizvadījuši šī gada pirmo mēnesi. Ikdienas darbu ritā laiks skrien ātri, un nu jau pie durvīm klauvē februāris!

Februāris  mūsu iestādē solās būt skaistiem notikumiem bagāts un  sirsnīgiem, jautriem, izzinošiem pasākumiem piepildīts.

Arī šomēnes turpināsim meklēt un atklāt visdažādākos bērnu talantus mūsu iestādes akcijā “Meklējam talantus”, kuras noslēgumu svinēsim marta beigās kopīgā pasākumā.

Viens no šī mēneša gaidītākajiem pasākumiem ir “Atvērto durvju dienas iestādē “Nāc ciemos un darīsim kopā!””, kurā aicināsim vecākus ciemoties grupās, lai tuvāk iepazītos ar bērnu ikdienas darbiem un izmantotu skolotāju piedāvāto iespēju darboties kopā. Vecākus lūdzam sekot līdzi informācijai. Cerams, ka sniega vēl būs daudz un varēsim izbaudīt arī kopīgus ziemas priekus!

7. februārī visi kopā svinēsim Meteņus! Par krāšņu un aizrautīgu svētku norisi īpaši būs parūpējušās mūsu mūzikas skolotājas.

Ar nepacietību gaidām 8. februāri, kad pie mums viesosies mākslinieki no mākslas apvienības “Brīnumzemīte” ar izrādi “Nezinītis un Zinītis”.

14. februārī grupiņās notiks dažādi Draudzības dienas pasākumi, ko vieno kopīgs nosaukums “Dāvinām sirsniņu”.

Februārī jau izsenis tiek atzīmēta Sveču diena. Arī katra mūsu grupiņa svečosies Sveču dienā.

Pie 3. grupiņas bērniem drošības programmas ietvaros viesoties Džimbas aģents, lai turpinātu iesākto drošības nodarbību ciklu. Iestādē turpinām īstenot programmu “Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs”.

Lai februāris nes daudz prieka un jaunu zināšanu Jums un mums!

Skip to content