Draudzības nedēļas labie darbi

Februāri svinam Mīlestības un Draudzības dienu! Šajā svētku mēnesī vairāk kā citkārt aizdomājamies un pārrunājam, kas tad īsti ir draudzība un mīlestība?

Viennozīmīgi šie abi mums visiem tik īpašie vārdi ietver sevī gan prasmi rūpēties un atbalstīt citus, gan spēju un māku būt atbildīgiem, līdzjūtīgiem, izpalīdzīgiem.

Lai nodarbībās izrunātais nepaliktu tikai “vārdos”, bet vainagotos arī ar praktisku rīcību, grupiņu “Rūķīši” un “Pūcītes” bērni šonedēļ apmeklēja dzīvnieciņus, kas savas pagaidu mājas raduši Cēsu pilsētas dzīvnieku patversmē “Lācīši”.

Aicinām ikvienu būt atbildīgiem un novēlam, lai visas sirsniņas izjustu patiesu mīlestību un draudzību! Palīdzēsim tiem, kam tas ļoti nepieciešams!

Paldies bērnu vecākiem par sarūpētajiem tik nepieciešamajiem cienastiem patversmes iemītniekiem!

Paldies patversmes darbiniecēm par jauko uzņemšanu!

Neliels foto atskats skatāms šeit.

Skip to content